K-Feed Pellets proteicos de Kudzu (Pueraria phaseoloides)

Resumen

Descripción

Palabras clave

Kudzu, Pellet, Suplementación estratégica, Leguminosa, Proteína

Citación