A case study on scheduling university timetables using a three-phase matheuristic

Resumen

Descripción

Palabras clave

Problema de horarios universitarios, Optimización combinatoria, Algoritmo matheuristico

Citación