Top Search Terms

Search TermSearches% of TotalPageviews / Search
1dateIssued_keyword:19412245.83%0.00
2author_keyword:Abriles, Martín816.67%0.00
3author_keyword:Arce Guerrero, Jorge816.67%0.00
4author_keyword:Correa, Camilo816.67%0.00
5author_keyword:Desconocido816.67%0.00
6author_keyword:Lalinde Botero, Luis816.67%0.00
7author_keyword:Moreira, Tartarin24.17%0.00
8author_keyword:Nieto, Ricardo24.17%0.00
9author_keyword:Pertuz, Olegario24.17%0.00

Total

Searches% of TotalPageviews / Search
48100.00%0.00